Prevádzkovateľ internetového obchodu K2SHOP.SK:

 

SI, a.s. 

Kvačalova 51 

821 08 Bratislava 

 

Tel.: +421 2 5341 9904 

E-mail: k2shop@k2shop.sk 

 

IČO: 31367305